วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง กับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอ 5 อำเภอ


📰📰วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง กับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอ 5 อำเภอ โดยมีการถ่ายทอดภารกิจตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)