วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563


📰📰วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563 สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญ คือ “การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
✏✏ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมทำบุญดังกล่าว 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)