วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง (ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)และมอบประกาศนียบัตรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ 14 กลุ่มผู้ประกอบการ


📰📰วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง (ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)และมอบประกาศนียบัตรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ 14 กลุ่มผู้ประกอบการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดเกาะสอง ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ภาคเอกชน เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดน ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า และมีโอกาสเจรจาทำการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
✏✏ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การเสวนาเรื่อง”การส่งเสริมการขายระหว่างประเทศ” การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซุ้มตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมสินค้านาทีทอง และชมการแสดงศิลปิน Copy Show ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เวลา 10.00-21.00 น. 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)