วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม “งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง (ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)” นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมคณะกรรมการ ให้เกียรติร่วมตัดสินการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน


📰📰วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม “งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง (ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)” นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมคณะกรรมการ ให้เกียรติร่วมตัดสินการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 5 ทีม ผลปรากฏ ทีมอำเภอละอุ่นเป็นทีมชนะเลิศอันดับ 1
✏✏ ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องพัฒนาชุมชน ช่วยกันสร้างภาพจำของกรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ภาคี ภาคส่วนการพัฒนาทุกส่วน ด้วยผลงาน ใช้เพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” เป็นบทเรียนในการทำงาน ในเนื้อเพลงได้กล่าวถึงกระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน รวมถึงเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนต้องเป็นโซ่ข้อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องประชาชน อยากให้ใช้เพลงในการสื่อสารสร้างภาพจำกรมการพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)