พช.ระนอง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.ระนอง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🌼วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

🌼 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 5 อำเภอ รับฟังผ่าน TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
✏✏ในการนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม พัฒนาการจังหวัดประชุมมอบหมายงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมคน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– จัดเจ้าหน้าที่ร่วมทีมมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชน
– สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และการจัดหน่วยงานให้ปลอดภัย
– สวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อลดการสัมผัส
– ชี้แจ้งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOP เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน เช่น มีป้ายบอกวิธีการปฏิบัติ การสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และการเว้นระยะ
– สร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังทางสาธารณสุข
2. มาตรการสร้างความมั่นคง มั่นใจ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
3. ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณและหารืออื่นๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)