นักการตลาดรุ่นใหม่ “ไลฟ์สด” ผลิตภัณฑ์ OTOP ระนองหนุนตลาดออนไลน์

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เปิดตัวนักการตลาดรุ่นใหม่ “ไลฟ์สด”ผลิตภัณฑ์ OTOP ระนองผ่านเฟซบุ๊กหนุนตลาดออนไลน์ สร้างรายได้สู่ชุมชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว และประชาชนในระดับฐานรากเดือดร้อนอย่างทั่วหน้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ในการนี้ พช.ระนองร่วมกับโอทอปเทรดเดอร์ ได้จัดกิจกรรม Live สด ผ่านเฟสบุ๊ค OTOP Thai ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ขอเชิญร่วมร่วมชมได้ทางช่องทาง https://www.facebook.com/sombatranong/

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)