พช.ระนอง ส่งกำลังใจให้แก่ผู้ถือศีลอด

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 มอบอินทผลัมให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อใช้ละศีลอด ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกถือศีลอดเป็นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แก่ผู้ถือศีลอดได้ประกอบศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้กำหนดไว้

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)