พช.ระนอง ร่วมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน (ศูนย์โอท็อป อบจ.ระนอง) นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านกลไกบทบาทหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เพื่อใช้เป็นช่องทางการตลาดเป็นจุดเชื่อมโยงการ กระจายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคซึ่งจะเป็นทางเลือกช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอาชีพ
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองและกรมการค้าภายใน ได้มีแนวคิดช่วยเหลือ เกษตรกรให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่าย ที่ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนแห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดระนองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าพื้นเมืองที่เกษตรกรได้นำมาวางขาย ได้แก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็มกล้วยฉาบ มังคุดกวน และสินค้าเกษตรแปรรูป อื่นๆอีกด้วย
ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ร่วมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ระนองจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)