ประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยส่งกิจกรรมประกวดประเภทจังหวัด ระดับต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคระนองประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับดีเด่น และชุมชนบ้านราชกรูดประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ระดับดีเด่น

ในการนี้ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER และนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางวรัญญา พลวารี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง นายแสงทิพย์ พรหมอักษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี และนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วม งานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)