กรมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา อสพ. รุ่นที่ 72 รายละเอียดอยู่หน้าเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)