จังหวัดระนองประชุมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”

จังหวัดระนองประชุมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี The Princess Maha Chakri Sirindhorn‘s Cup “Tour of Thailand 2020”
วันนี้(17 ก.ย. 63) ที่โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์ และนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกันเป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา The Princess Maha Chakri Sirindhorn‘s Cup “Tour of Thailand 2020” โดยมีนายอานุภาพ ยอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดระนอง และนางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี The Princess Maha Chakri Sirindhorn‘s Cup “Tour of Thailand 2020” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี โดยในปี พ.ศ.2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม 2563 ซึ่งเส้นทางการแข่งขันผ่าน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 1,298.27 กิโลเมตร โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 6 สเตจ ซึ่งการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดระนอง เส้นทางการแข่งขันจะอยู่ที่ สเตจที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จุดสตาร์ทจากศาลหลักเมืองชุมพร-ผ่านอำเภอสวี-บ้านเขาทะลุ -อำเภอละอุ่น-อำเภอเมือง เข้าเส้นชัยที่เทศบาลเมืองระนอง ระยะทาง 137.45 กิโลเมตร และสเตจที่ 5 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 จุดสตาร์ทจากเทศบาลเมืองระนอง-อำเภอพะโต๊ะ-อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร-เข้าเส้นชัยที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 219.60 กิโลเมตร
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภททีมชาย แข่งขันระหว่างวันที่ 6-11ตุลาคม 2563 เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสงคราม -ผ่านเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร -ระนอง และสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1,040.32 กิโลเมตร มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีม 2.ประเภททีมหญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 เส้นทางภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 257.95 กิโลเมตร โดยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 ทีม
นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup “Tour of Thailand 2020” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางจังหวัดระนองพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย รถพยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การแข่งขันออกมายิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ
สำหรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของ ศบค. เป็นระยะเวลา 14 วัน นอกจากนั้น นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางมาจากประเทศต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง โดยยึดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสและจำกัดจำนวนคน ซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต้องทำประกันภัยโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,100,000 บาท/ต่อคน.

(Visited 1 times, 1 visits today)