จังหวัดระนองได้รับรางวัลพระราชทานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ

วันที่ 17 ก.ย.63
จังหวัดระนองได้รับรางวัลพระราชทานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE งานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 วันที่ 15-17 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)