พช.ระนอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง  มอบหมายนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดระนอง ลงพื้นที่กลุ่มสตรีทำขนมบ้านโตนกลอย ม.6, กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ ม.2 ต.กำพวน และกลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70 ม.2 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)