ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอาบน้ำเพ็ญ@ระนอง ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และนางปัทมา ชูสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอาบน้ำเพ็ญ@ระนอง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
ด้วยจังหวัดระนอง มีวาระการจัดงานอาบน้ำเพ็ญ@ระนอง ในห้วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประจำทุกปี ณ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง สำหรับการจัดงานประจำปี 2563 เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนกิจกรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารพื้นถิ่น อาหารเด่นประจำอำเภอ และนวดแผนไทย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดระนองต่อไป

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)