การจัดกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร/อาหารแห้ง) ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
เวลา 06.00 น. พระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 89 รูป ฉันภัตตาหารเช้า ณ เต็นท์บริเวณพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)