การจัดกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

การจัดกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
เวลา 08.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธีถวายบังคม (3 ลา) พร้อมกัน เสร็จพิธี

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)