พช.ระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ด้วยรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ในการนี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น โดยได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ : มีดพร้า จอบ ไม้กวาดก้านมะพร้าว คราด เข่ง บุ้งกี๋ ถุงดำใส่ขยะ เพื่อกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง บริเวณคลองหาดส้มแป้น ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)