เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมการจัดโครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ เทศบาลเมืองระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมประชุมด้วย

สำหรับกิจกรรมถนนเดิน จะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. ตั้งแต่สามแยกบางส้านถึงสามแยกตลาดพม่า โดยผู้ที่เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในการคัดกรองโควิด-19 วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย สแกนแอพไทยชนะ โดยจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ และทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)