ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ Navy Triathlon เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้าฝ่าสองมหานที Season 3

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ Navy Triathlon เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้าฝ่าสองมหานที Season 3

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ 2 จังหวัดระนอง “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา” ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ ชะวากทะเล แม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

“ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3 ตอนที่ 1 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา” เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณแห่งพระวีระกษัตริย์ไทย อันได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่มีชัยชนะเหนือพุกามประเทศ ในศึกสงครามเก้าทัพ รวมทั้งพระเมตตาพระราชทานโรงเรียนและครูอบรมสั่งสอนแก่ชาวไทยเผ่าต่างๆ ตามแนวชายแดน

ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 โดยรับผิดชอบประสานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดระนอง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)