พช.ระนอง ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ คนใหม่

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕

พช.ระนอง ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ระนองคนใหม่

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับนายจิรบูลย์ จันปุ่ม มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ด้วยความยินดียิ่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)