ลุยเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านแหลมนาว “หมู่บ้านไร้ถนน ของคนรักษ์ทะเล”

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕

ลุยเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านแหลมนาว “หมู่บ้านไร้ถนน ของคนรักษ์ทะเล”

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง เน้นย้ำการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ และนายเนชา ไพพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรรับผิดชอบตำบลนาคา) อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เข้าถึงผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ณ บ้านแหลมนาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

บ้านแหลมนาว เป็นหมู่บ้านสุดปลายแหลมในเขตตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ไร้ถนนเข้าถึง มีเพียงเรือเท่านั้นที่ใช้เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง ชาวแหลมนาวจึงผูกพันกับทะเลแบบไม่สามารถแยกออกจากกันได้

กล่าวได้ว่า ความตั้งใจของผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แห่งนี้ ที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ด้วยรายได้จากการท่องเที่ยว โดยนำวิถีประมงเชิงอนุรักษ์มาเป็นตัวชูโรง เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรม ลองทำ ลองสัมผัส วัฒนธรรมของชาวเล โดยยึดหลักเคร่งครัด คือต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีดั้งเดิม และไม่สร้างผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการรักษาและต่อยอด ล้วนเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับหลายๆ ชุมชนที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารทะเลแปรรูป เช่น กะปิ ปลาเค็ม ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นจุดขายของชุมชน ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนโดยการฝึกปฏิบัติการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกครัวเรือน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดของชุมชนบ้านแหลมหนาวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติเข้ามาพักแบบโฮมสเตย์ “นอนกางมุ้งรับลมทะเลที่บ้านแหลมนาว” ให้เข้ามาพักในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงยั่งยืนต่อไป

# ภาพข่าวโดย พช.สุขสำราญ
# แหล่งข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)