ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 11/2563

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 11/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดระนอง ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมฯ

รายละเอียดการประชุม เรื่องเพื่อทราบรายงานพนักงานจ้างตามภารกิจ พ้นจากตำแหน่ง (ขาดคุณสมบัติ) เนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ จำนวน 1 ราย รายงานการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไปเนื่องจากเสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายงานการไม่ขอรับการประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ 2564 จำนวน 13 แห่ง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)