สุขสันต์ปีใหม่ พ.ศ.2564 “สร้างสุข พช.ระนอง แลกของขวัญหรรษา” แบบวิถี New Normal

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕
สุขสันต์ปีใหม่ พ.ศ.2564 “สร้างสุข พช.ระนอง แลกของขวัญหรรษา” แบบวิถี New Normal
วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง นำทีม พช.ระนอง จัดกิจกรรมสร้างสุขปีใหม่ 2564 พร้อมด้วยนายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมสร้างสุข ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน (ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้) แบบวิถี New Normal และจัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทั้งนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการก้าวสู่การทำงานในปีใหม่ 2564 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทั้งองค์กร
🐟 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
(Visited 1 times, 1 visits today)