จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ครั้งที่ 1/2564

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕

 

จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) โดยมีนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง และคณะกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 2 อำเอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 

โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการประกวดและเผยแพร่การดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้

เรื่องพิจารณา เพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปี 2564 จังหวัดระนอง เป้าหมายจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ อำเภอพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 22 ผลิตภัณฑ์

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่าย KBO พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ จากหลักเกณฑ์ คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แบรนด์ การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (story of product) และการเพิ่มช่องตลาด

🐟 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)