จิตอาสาสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

จิตอาสาสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลบางหิน และ ลูกจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับ พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ อินนาปา รอง.ผกก.ป สภ.กะเปอร์ ร.ต.อ.วิมลชัย อินทร์ทอง สวป.สภ.กะเปอร์ พร้อม ชุด ชมส.สภ.กะเปอร์ ตำรวจจราจร สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 ต.บางหิน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส นางสมบูรณ์ สถาพร บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนายความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2563

ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)