เครือข่าย OTOP จังหวัดระนอง เข้าอวยพรและขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 ผู้บริหาร พช.ระนอง

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕

เครือข่าย OTOP จังหวัดระนอง เข้าอวยพรและขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 ผู้บริหาร พช.ระนอง
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบงาน OTOP จังหวัดระนอง) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง มอบคำอวยพรปีใหม่แก่คณะกรรมการเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดระนอง ซึ่งนำทีมโดยนายสมบัติ ค้วนเครือ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดระนอง และคณะร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 ให้ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อสร้างสุขกับเครือข่ายในการทำงานพัฒนาชุมชนต่อแป

🐟 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)