พช.ระนอง ร่วมรับฟังการฝึกอบรมโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference)

🎯🎯พช.ระนอง ร่วมรับฟังการฝึกอบรมโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference)🎯🎯
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รับฟังการฝึกอบรมความรู้ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโปรแกรมป้องกันไวรัส ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต จัดอบรมโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโปรแกรมป้องกันไวรัส นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานในเปลี่ยนแปลงไปสู่ราชการยุค 4.0 กอปรกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจากการมีโอกาสติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🐠🐠ระนองต้องมา🐠🐠
>>Change​ for​ Good​<<

(Visited 1 times, 1 visits today)