✨✨พช.ระนอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จังหวัดระนอง ✨✨

7 เม.ย. 64 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
🎯🎯 ระนองต้องมา
📸📸 ภาพ/ข่าว : ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
📣📣 CHANGE FOR GOOD
  
(Visited 1 times, 1 visits today)