🎯🎯 พช.ระนอง จัดกิจกรรมของดีศรีท้องถิ่น และตลาดย้อนยุค แข่งขันวิถีชุมชน ตำส้มตำลีลา ขูดมะพร้าว และมัดข้าวต้มมัด 🎯🎯

6  เมษายน 2564 นายปลื้ม  นับถือบุญ  พัฒนาการจังหวัดระนอง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันวิถีชุมชน ได้แก่ แข่งขันตำส้มตำลีลา การแข่งขันขูดมะพร้าว การแข่งขันมัดข้าวต้มมัด ภายใต้กิจกรรมของดีศรีท้องถิ่นและตลาดย้อนยุค ในงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2564 ณ ลานวัฒนธรรม สวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ในกิจกรรมการแข่งขันวิถีชุมชน ทั้ง 3 ประเภท มีผู้สมัครเข้าร่วมทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คนแต่ละกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองจัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชุมชน ที่กำลังจะเลือนหายไป ให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนระนองที่อยู่กันด้วยความรักสามัคคี

🎯🎯 ระนองต้องมา
📸📸 ภาพ/ข่าว : ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
📣📣 CHANGE FOR GOOD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)