📣📣จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดระนอง วางแผนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ไตรมาส 3-4📣📣

                7 เมษายน 2564 13.30 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ร่วมพบปะแและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
               โดยการประชุมดังกล่าว มีประเด็นในการวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ในไตรมาส 3 -4 ได้แก่
                1.โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว จากวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งกรมจัดสรรบูทในการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้จังหวัดระนอง จำนวน 12 บูท และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 1 ชุมชน
               2. การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัฯฯวรีฯ” กำหนดรับสมัคผู้สนใจรตั้งแต่บัดนี้ -30 เมษายน 2564 และกำหนดประกวดลาย้าพระราชทานในระดับภาค ประมาณวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกส่งประกวดระดับประเทศต่อไป
               3. แนวทางการสร้างรายได้และการหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสตูล ในช่วงสถานการณ์วิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
🎯🎯 ระนองต้องมา
📸📸 ภาพ/ข่าว : ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
📣📣 CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)