🌳🌳พช.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 🌳🌳

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายนางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนราธิป นกแก้ว นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และน้องนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม ความก้าวหน้าผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ กลุ่มผ้าปักบุบผา ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โดยนางสาวบุบผา เพ็งพืช ประธานกลุ่มได้นำผ้าไหมแก้มฝ้ายใช้เทคนิคพิมพ์เทียนลงสีบาติกจากร้านระนองบาติก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าฯ ของจังหวัดระนอง มาปักลูกปัดโดยนำลูกปัดมาเทียบกับสีของผ้า แล้วเย็บลูกปัดติดกับผ้าตามลายของผ้า สร้างเป็นลวดลายมีความนูน 3 มิติ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยขึ้น โดยการดำเนินกิจกรรมผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาผ้าลายพระราชทาน โดยผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ
💥ระนองต้องมา
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
💥Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)