🌱🌱พช.ระนอง เตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ออนไลน์🌱🌱

        14 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมาย นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ บ้านหลุมพอล่าง ม.10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
        โดยมีนายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำต้นแบบตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการนำเสนอผลการดำเนินงาน รูปแบบการนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมสถานที่/อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เนต ในการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้
🎯🎯 ระนองต้องมา
📸ภาพ : สพอ.กระบุรี / ข่าว : ทีมงานสารสนเทศฯ พช.ระนอง
🎯🎯 Change For Good
 
(Visited 1 times, 1 visits today)