🌟🌟พช.ระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า🌟🌟

🍂🍂วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ของกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ และอำเภอละอุ่น จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
🍂🍂กลุ่มที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรชีมี หมู่ 8 ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ หมวกถักเชือกร่ม ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ คือ กระเป๋าถักเชือกร่ม โดยการนำเชือกร่มมาถักเป็นกระเป๋ารูปทรงใหม่ เปลี่ยนหูจับเป็นแบบไม้ ให้มีความทันสมัย สะดวกแก่การใช้งานสำหรับสุภาพสตรีในยุคปัจจุบัน
🍂🍂กลุ่มที่ 2 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแพรกซ้าย หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ขนมครองแครง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ คือ ขนมครองแครงแบบกรอบ แห้ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ
🍂🍂กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องแกงบ้านในไร่ หมู่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ เครื่องแกง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ คือ เครื่องแกงแบบแห้ง โดยการนำเครื่องแกงแบบเปียกมาคั่วผ่านความร้อนในกระทะจนแห้ง
🍂🍂ทั้งนี้ คณะติดตามได้แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ให้ทุกกลุ่มมีการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง Social Network รวมถึงการทำการตลาดและช่องทางการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
🎯🎯ระนองต้องมา
📸ภาพ /ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🎯🎯Change For Good
  
(Visited 1 times, 1 visits today)