พช.ระนอง ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 7 หลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

พช.ระนอง ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 7 หลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กำหนดดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำหนด นั้น
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง,พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 7 หลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการดำเนินกิจกรรมอบรมฯ

ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)