พช.ระนอง กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดระนอง เพื่อขอเมตตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน

💥พช.ระนอง กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดระนอง เพื่อขอเมตตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน💥
🙏วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองได้กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดระนอง ประกอบด้วย🙏
1.พระเทพสิทธิมงคล วัดตะโปทาราม อ.เมือง (วัดบ่อน้ำร้อน)
2.พระระณังคมุนีวงศ์ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมือง (วัดหน้าเมือง)
3.พระครูสุนทรปริยัติคุณ วัดบางนอน อ.เมือง
🤝เพื่อขอเมตตาจารอักขระลงบนแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาและจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปหลอมรวมหล่อเป็นพระพุทธรูปฯ ต่อไป🍀
ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)