พช.ระนอง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🙏💥📌พช.ระนอง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร🙏💥📌
📌ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้าน และผู้แทนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 10 คน ในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง📌
📌วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางศุภรี ดวงมะลิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนองลงพื้นที่ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และ บ้านไร่ใน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร📌
ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)