พช.ระนอง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

🙏📌พช.ระนอง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 📌🙏
💥วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ลงพื้นที่บ้านกงษี ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ , บ้านแหลมนาว ต.นาคา อ.สุขสำราญ และบ้านไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ💥
🤝จังหวัดระนองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนรวมทั้งสิ้น 31 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนและ ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมหลักปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” ขึ้น🤝
ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)