พช.ระนอง ร่วมการประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ (ZOOM Cloud Meeting)

📌📌📌พช.ระนอง ร่วมการประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ (ZOOM Cloud Meeting)📌📌📌
✨✨✨วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน✨✨✨
🍀🍀🍀นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สรุปภาพรวมสำคัญของงานพัฒนาชุมชนให้ผู้บริหารกระทรวงทราบจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1.ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2.ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565🍀🍀🍀
🎯🎯🎯🎯ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และพัฒนาการอำเภอร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทาง FACE BOOK LIVE ณ สำนักงานพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดระนอง🎯🎯🎯🎯
📷📷สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 
(Visited 1 times, 1 visits today)