พช.ระนอง ประชุมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง ตามประเด็นตรวจราชการ เดือนธันวาคม 2564 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

พช.ระนอง ประชุมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง ตามประเด็นตรวจราชการ เดือนธันวาคม 2564 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต่ฝั่งอันดามัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง, ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วม ประชุมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง ตามประเด็นตรวจราชการ เดือนธันวาคม 2564 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมดังนี้
1.โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
2.ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
5.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
6.การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ลายผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา“ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ”
7.โครงการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
8.ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
9.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับข่าวที่ 90/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)