พช.ระนอง ร่วมประชุมแนะนำโครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากคลองกะเปอร์ ปากแม่น้ำกระบุรี

พช.ระนอง ร่วมประชุมแนะนำโครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากคลองกะเปอร์ ปากแม่น้ำกระบุรี
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมแนะนำโครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากคลองกะเปอร์ ปากแม่น้ำกระบุรี
พร้อมด้วย นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมดังนี้
1.แนะนำโครงการฯและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
2.บรรยายและทบทวน จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาลัยมหิดล
3.อภิปลายซักถามและสรุปผลการประชุม
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 9)
ฉบับข่าวที่ 106/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)