ผวจ.ระนอง มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดระนอง ประจำปี 2564

ผวจ.ระนอง มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดระนอง ประจำปี 2564
วันที่ 31 มี.ค. 65 ที่หอประชุมคอซูเจียง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดระนอง ประจำปี 2564 จำนวน 9 ราย โดยมีนายปิยะพงศ์ ชูวงศ์, นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนเป็นจำนวนมาก
ตามที่ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้จังหวัดระนอง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งมีส่วนราชการและหน่วยงานส่งข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเข้ารับการพิจารณา จำนวน 12 ราย ซึ่งจังหวัดระนองได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายสุธน คุ้มเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 2. นายจิรบูลย์ จันปุ่ม นักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และ 3. นางวรรณวิมล จุลเขตต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง อัญเชิญพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนายจิรบูลย์ จันปุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดระนอง ประจำปี 2564
ฉบับข่าวที่ 167/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/ส.ปชส.ระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)