🎢 พช.ระนอง เดินหน้าหนุนผลิตภัณฑ์ KBO ต่อยอดสู่สากล 🎢

🎢 พช.ระนอง เดินหน้าหนุนผลิตภัณฑ์ KBO ต่อยอดสู่สากล 🎢

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัด ณ กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพบ้านห้วยเสียด (ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้) กลุ่มถักทอบ้านบางปรุล่าง (กระเป๋าสานพลาสติก) และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม)
ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนคณะกรรมการ KBO จังหวัดระนอง ร่วมติดตามและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้ ได้รับคำปรึกษา และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโครงการ KBO ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ฉบับข่าวที่ 185/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
📸 : พี่ไหมไหม
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)