D-HOPE บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

D-HOPE บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

D-HOPE บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชุมชนที่ทำซาลาเปามาเป็นร้อยปี ตั้งอยู่ทางเข้าจังหวัดระนอง เรียกได้ว่าเป็น Gateway ของทะเลอันดามัน บ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไอหมอกที่ตัดกับภูเขาสีเขียวชะอุ่ม ณ ยอดเขาเพกา ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำและการล่องเรือชมวิถีสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา จะมีอะไรดีไปกว่า การได้สัมผัสวิถีชุมชน แบบลึกซึ้ง ซึ้งขนาดที่ว่า ไปกินนอนกันที่ชุมชนนั้นเลย มาสัมผัสวิถีชุมชนหมู่บ้านร้อยปี ซาลาเปาทับหลี กับเสน่ห์ของธรรมชาติและวิถีชาวไทย-เมียนมา ที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลา แน่นอนว่า จากซาลาเปาทับหลีที่เลื่องชื่อ สู่การ D.I.Y. ซาลาเปาทับหลี-ขนมจีบด้วยตัวเอง จะทำให้เราฟินกับซาลาเปาลูกนั้นๆ กว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมา

(Visited 1 times, 1 visits today)