พช.ระนอง ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

🏡 พช.ระนอง ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 🏡
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรฯ นายอำเภอกระบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำแดงใน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านน้ำแดงใน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ภาคบ่าย ประธาน และคณะกรรมการคัดสรรฯ ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านบางนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายอำเภอละอุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และประชาชนในพื้นที่บ้านบางนา เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีนายอำเภอผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันนำเสนอและพาเยี่ยมชมกิจกรรมเด่นของหมู่บ้าน
ซึ่งการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับรางวัลในส่วนกลางต่อไป
ฉบับข่าวที่ 243/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈CHANGE FOR GOOD 🌈
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
(Visited 1 times, 1 visits today)