พช.ระนอง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

พช.ระนอง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕

ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง หมอบหมายให้ นางศิริวรรณ เขมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวฯ

โดยวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๖๕ นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
ฉบับข่าวที่ 244/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน

🌈CHANGE FOR GOOD 🌈
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)