👩‍👧‍👧 พช.ระนอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 👩‍👧‍👧

👩‍👧‍👧 พช.ระนอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 👩‍👧‍👧

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง โดยมีนางสุมาลี มาลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และได้มีการสรุปผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 และร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรสตรี

ทั้งนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือองค์กรสตรีในการร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาสตรีทุกระดับของจังหวัดระนองต่อไป

ฉบับข่าวที่ 247/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน

🌈CHANGE FOR GOOD 🌈

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)