📊 พช.ระนอง ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2565 📊

📊 พช.ระนอง ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2565 📊

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ร่วมพบปะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดระนอง โดยมีนางระพี น้ำจันทร์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
– ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง
-โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
-โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จะได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ฉบับข่าวที่ 246/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน

🌈CHANGE FOR GOOD 🌈

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)