พช.ระนอง ดำเนินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

พช.ระนอง ดำเนินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันจันทร์ที่ 11 กนกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางศิริวรรณ เขมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
(red flag)ในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆได้มีการพัฒนารูปแบบและวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากร ให้เรียนรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชน จึงใช้รูปแบบการสร้างองค์กรเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานหลักการทำงาน 3 แบบไว้ด้วยกัน ได้แก่
KM ที่ 1 >> การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
KM ที่ 2 >> เสริมสร้างทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ (Team Work)
KM ที่ 3 >> ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สร้างสรรค์ทีมเวิร์ค
สู่การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)(red flag)
ฉบับข่าวที่ 263/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈CHANGE FOR GOOD🌈
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #ระนอง
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)