พช.ระนอง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เดินหน้าขับเคลื่อนแก้จน คนระนอง

😇 พช.ระนอง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เดินหน้าขับเคลื่อนแก้จน คนระนอง 😇
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ชัย สกุลอ่อน นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ ในระบบ TPMAP ครัวเรือน ThaiQM และครัวเรือนตกหล่น หรือครัวเรือนที่ชุมชนเห็นควรได้รับการช่วยเหลือ ในพื้นที่อำเภอละอุ่น โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม ณ
วัดโพธาราม ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวปุญญิสา คำนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางศิริวรรณ เขมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้
สรุปยอดเงินทำบุญ ทั้งสิ้น 194,476 บาท
ฉบับข่าวที่ 260/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈 CHANGE FOR GOOD 🌈
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
(Visited 1 times, 1 visits today)