จังหวัดระนอง จัดเวทีประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

จังหวัดระนอง จัดเวทีประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดระนอง โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดระนอง พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ครีโอพัตรา โรงแรมไอเฟลอินน์
ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเข้าสู่ระบบทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ชุมชน และเครือข่าย จากทุกอำเภอ เข้าร่วมการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ในครั้งนี้

ฉบับข่าวที่ 295/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน

🌈CHANGE FOR GOOD 🌈

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)